Pehr Larsson Dahlström
född 1823-04-06, död 1869-07-12
Pehr Larsson Dahlström
f. 1823-04-06
Rosböle Tynderö Västernorrland (Y)
Tynderö Västernorrland (Y)
d. 1869-07-12
Skäggsta
Tynderö Västernorrland (Y)
Bonde Torpare Arbetare Flottare
Rosböle
Tynderö Västernorrland (Y)
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Larsson

f. 1791-10-14

d. 1855-06-16
Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y)
Dräng Bonde
Rosböle Tynderö Västernorrland (Y)
Lars
Dahlström

f. 1747-01-16 Häre, Ljustorp Västernorrland (Y)
d. 1838-02-22 Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y)
Kolare
Lars Olofsson
f. 1708-07-26 Björkom, Ljustorp Västernorrland (Y)
Cecilia Johansdotter
f. 1710-02-21 Tuna, Ljustorp Västernorrland (Y)
Anna
Hendriksdotter

f. 1755-12-12 Laxsjön, Ljustorp Västernorrland (Y)
d. 1833-03-16 Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y)

Hendrik Hendriksson
f. 1731-02-19 Sörutansjö, Högsjö Västernorrland (Y)
Karin Jonsdotter
f. 1734-05-01 Tuna, Ljustorp Västernorrland (Y)
Märta Greta
Pehrsdotter

f. 1797-09-28
Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y)
d. 1877-05-05
Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y)

Rosböle
Pehr
Nilsson

f. 1775-01-05 Storsvedjan, Tynderö Västernorrland(Y)
d. efter 1843-08-16 Rosböle, Tynderö Västernorrland(Y)
Bonde Rosböle
Nils Pehrsson
f. 1749
Märta Nilsdotter
f. 1752-02-13
Doretea (Gertrud)
Phersdotter

f. 1762-04-01 Skillsåkersänget, Tynderö Västernorrland(Y)
d. 1839-01-27 Rosböle, Tynderö Västernorrland(Y)

Pehr Pehrsson
f. 1736
Margateta Jönsdotter
f. 1731
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Pehr Larsson Dahlström, född 1823-04-06 i Rosböle Tynderö Västernorrland (Y), Tynderö Västernorrland (Y), död 1869-07-12 i Skäggsta, Tynderö Västernorrland (Y) (av Mördad). Bonde Torpare Arbetare Flottare i Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y).

Mord Beskrivning i Aftonbladet 1869-07-31
Rätttegångs och polissaker
Mord den 10 Juli Kl mellan 10 och 11 e.m inträffade den sorgerliga händelsen,att torparen
Pher Larsson från Tynderö och Rosböle blef mördad af arbetare från Östrands ångsåg,hvilka sagde afton
innfunnit sig hos hemmans egaren Erik Sandström i Skäggsta,för att i sällskap med några
lättsiniga Qvinnor från byarna der omkring hålla ett s.k dansnöje berättar Norrlands Kurriren.
Den mördade jämte nio andra arbetare från Tynderö kommo i båt från Löfudden,der de under veckans lopp
varit på arbete,och ämna de sig till Söndagen hem var och en till sitt,men framkommna till
Sandströms strand,der alla landstego nyktra och ordentliga,funno de till sin stora förvåning
ofan nämda 8 vilda sällar samlade,i hög grad berusade af den olyckliga svenska nektar.
Nu blefvo utan vidare ordväxling,de båda arbetarepartierna emellan en farlig lek.
Tynderö arbetarna blefvo med hugg och slag öfverfallna af Östrandsarbetarna så oförmodadt och
våldsamt,att de icke kommo sig för att göra ringaste till sitt försvar utan begåfvo sig på
flykten i tanke att åtminstone rädda sina lif för de blodtörstiga bofvarnas mord vapen som
bestog af sparkar,stenar inlagda i näsdukar,knifvar,mässingsdosor och jernbetsman.
Larsson han ej långt förrän en av bofvarna L.P Mellin nådde honom och med Jernbetsmanet gaf honom ett
så kraftigt slag i hufvudet så att Larsson stupade på stället.Sedan kommo mördarens
kamrater hvar efter de dels med knifvar dels med sparkar,dels och ytterligare med betsmanet
på ett lindrigt sagt djuriskt sätt hanterade det stackars offret för deras vildhet,som på stället fick
sin bane.Några av Larssons kamrater trädde nu sorgmodiga fram fäör att taga reda på den
med dödeb kämpande mannen,men blefvo på samma sätt bemötta av våldsverkarna,så att två
ytterligare blefvo slagna lifsfarligt.
De af Östrandsbofvarne som särakillt utmärkte sig i den råa bragden voro L.P Melin,Ol Brändström,
Wågström och Lundholm,hvaribland de två förstnämnda nu är i Hernösadsläns-cellfängelse
sita i godt förvar och afbida en snar blifande ransakning och de senare innan någon
häktningsåtgärd hann vidtagas berede sig tillfälle att rymma.


Gift 1850-11-24 i Tynderö Västernorrland (Y) med
Anna Asp, född 1816-03-02 i Tynderö, Tynderö Västernorrland (Y), död 1881-02-20 i Rosböle, Tynderö Västernorrland (Y). Bosatt i Tynderö Västernorrland.

Barn:
Lars Petter Perhsson Dahlström, född 1851-07-07, död 1916-12-28
Märta Pehrsdotter, född 1854-08-22, död 1854-10-22
Anders Fredrik Pehrsson Dahlström, född 1856-05-15, död 1935-06-23
Lovisa Matilda Phersdotter, född 1858-06-23


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2015-05-04